REGULAMIN

1. Warunki ogólne

Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta w firmie

G8DBOY Sp. z.o.o., na stronie internetowej firmy G8DBOY, na stronie dla urządzeń

mobilnych lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bądź telefonicznie

(łącznie „g8dboy.com”).

Korzystając ze strony g8dboy.com i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy

Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

Zamówienia mogą być składane jedynie przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności

gospodarczej, które ukończyły 18 lat, nie są pod opieką prawną opiekuna oraz podają adres

dostawy.

Dostępność produktów i usług na stronie g8dboy.com w danym momencie nie wskazuje ani

nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do

wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie. Dokładamy wszelkich

starań, aby informacje na stronie g8dboy.com były kompletne, dokładne i aktualne. Jednak

pomimo naszych starań informacje na stronie g8dboy.com mogą czasami być niedokładne,

niekompletne lub nieaktualne. Wszystkie specyfikacje, produkty, opisy i ceny produktów na

g8dboy.com mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie g8dboy.com w momencie

składania zamówienia.

G8DBOY chce zapewniać użytkownikom swojej strony internetowej jak najlepsze wrażenia.

Aby było to możliwe, wszystkie nasze usługi muszą działać jak w szwajcarskim zegarku.

Korzystając ze strony, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie będziesz (i)

publikować, przesyłać, redystrybuować, wczytywać ani promować żadnej komunikacji, ani

materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na naszą działalność, produkty bądź

usługi; (ii) zachowywać się w sposób ograniczający, utrudniający, przeszkadzający lub

uniemożliwiający jakiemukolwiek innemu użytkownikowi korzystanie ze strony g8dboy.com

bądź wpływający na bezpieczeństwo strony ani używać w tym celu jakiegokolwiek

urządzenia, ani (iii) używać jakiegokolwiek urządzenia, ani próbować używać jakiegokolwiek

silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta bądź skryptu, ani innego urządzenia lub

mechanizmu (w tym bez ograniczeń tzw. pająków, botów, crawlerów, awatarów lub

inteligentnych agentów) w celu nawigowania po stronie i przeszukiwania jej albo kopiowania

jej zawartości. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do

strony oraz zamknięcia konta jakiegokolwiek użytkownika, który naruszy te zasady lub

jakiekolwiek inne zasady będące częścią niniejszego regulaminu.

2. Ceny i koszty dostawy

Ceny wyświetlane na stronie g8dboy.com zawierają ustawowy podatek VAT, ale nie

zawierają kosztów dostawy.

Koszt dostawy każdego zamówienia jest taki sam niezależnie od rozmiaru lub wagi paczki.

Koszt każdej metody dostawy jest wyszczególniony na etapie finalizacji zamówienia.

Standardowy koszt dostawy wynosi 19 PLN. Jeśli nie będziemy mogli dostarczyć

zamówienia w całości i będzie konieczne wysłanie produktów w kilku paczkach, nie

obciążymy Klienta kosztami dostawy kolejnych przesyłek. Ceny w sklepie stacjonarnym i

online mogą się różnić.

3. Składanie zamówień/zakończenie umowy

Zamówienia można składać na stronie g8dboy.com lub telefonicznie. Więcej informacji

znajduje się na stronach Obsługi Klienta.

Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z

potwierdzeniem zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zrealizować

zamówienia, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe. Gdybyśmy otrzymali już

płatność za takie zamówienie, podejmiemy próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób,

w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej

metody, powiadomimy Cię o tym i poprosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta G8DBOY

w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.

4. Dostawa

G8DBOY przyjmuje i przetwarza zamówienia z najwyższą starannością. Zamówione

produkty dostarczymy na Twój adres zamieszkania lub inny wybrany adres za pomocą

wybranej metody dostawy.

Firma G8DBOY dokłada starań, aby zamówienia były wysyłane najszybciej jak to możliwe i

w kolejności, w jakiej zostały złożone. Staramy się wysyłać zamówienia w ciągu od 2 do 3

dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia produktów. Choć dokładamy starań, aby

dostarczać zamówienia w wyznaczonym terminie, nieprzewidziane wydarzenia mogą

spowodować opóźnienie dostawy. W mało prawdopodobnym przypadku wydłużenia czasu

dostawy do ponad 30 dni Klient może anulować zamówienie.

Informacja o przewidywanym terminie dostawy jest wyświetlana przed złożeniem

zamówienia. Jeśli podasz swój adres e-mail, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość

e-mail z potwierdzeniem i przewidywanym terminem dostawy zamówienia.

Pełne Zasady wysyłki i dostawy można znaleźć na stronie g8dboy.com.

Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, skontaktuj się z Obsługi

Klienta.

5. Rezygnacja z zamówienia

Możesz anulować zamówienie lub zrezygnować z niego w ciągu 14 dni od momentu odbioru

przesyłki chyba że zamówione produkty były wykonane zgodnie z Twoim indywidualnym

zamówieniem.

Gdyby zamówienie zostało opłacone wcześniej, otrzymasz zwrot kosztu zamówienia.

G8DBOY nie ponosi natomiast kosztu przesyłki zwrotnej, w sytuacji gdyby taka przesyłka

okazała się być konieczna ani kosztów zwrotu zamówienia do sklepu stacjonarnego (np. koszt

biletu komunikacji miejskiej). Jako konsument ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu, jak

również koszty zwrotu towaru do sklepu stacjonarnego. Jeśli zdecydujesz się zatrzymać część

zamówienia i zwrócić tylko niektóre jego elementy, koszt dostawy nie zostanie zwrócony.

Jeśli chcesz anulować lub zwrócić swoje zamówienie, poinformuj nas o tym pisemnie.

Najlepiej odesłać pocztą dołączony do zamówienia formularz zwrotu. Możesz też skontaktuj

się z Obsługi Klienta. Inna możliwość to wypełnienie i odesłanie standardowego formularza

stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W każdym

wypadku należy zwrócić zamówione produkty zgodnie ze wskazówkami zawartymi w

punkcie 6 (Zwroty) poniżej, w ciągu 14 dni – zgodnie z zapisami w punkcie 5.1 powyżej.

Podejmiemy próbę zwrócenia pieniędzy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności (albo,

jeśli produkty nie zostały jeszcze opłacone, zmodyfikujemy odpowiednio stan Twojego konta

Klienta) najszybciej, jak to możliwe – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o

zwrocie produktów, pod warunkiem otrzymania produktów lub potwierdzenia ich odesłania.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, zwrot może zostać przekazany w inny sposób. W żadnym

wypadku nie będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, jak najszybciej poinformuj o tym firmę G8DBOY i

zwróć go zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 (Zwroty) poniżej. Firma

G8DBOY zwraca pełen koszt wadliwych produktów. Niniejsze zapisy nie ograniczają

żadnych praw, które ustawowo przysługują Klientowi.

6. Zwroty

G8DBOY gwarantuje pełen zwrot kosztów zgodnie z zapisami punktu 5 (Rezygnacja z

zamówienia) pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w

niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony,

uprany, zmodyfikowany, użytkowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto, produkt

powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.

Aby zwrócić produkty, rekomendujemy korzystanie ze standardowego procesu zwrotu

opisanego w dziale Obsługa Klienta na g8dboy.com lub w ramach Formularza zwrotu.

7. Metody płatności

Karta kredytowa lub debetowa

Dane płatności można wprowadzać w momencie składania i opłacania zamówienia ważną

kartą kredytową lub debetową (Visa lub MasterCard). Firma G8DBOY zastrzega sobie prawo

do sprawdzenia ważności karty kredytowej lub debetowej, tego, czy stan karty umożliwi

opłacenie zamówienia oraz tego, czy dane adresowe podane w momencie dokonywania

zakupu są poprawne. Możemy odmówić realizacji zamówienia na podstawie wyników tej

kontroli.

Przelewy24

Podczas procesu zamawiania zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku, aby

sfinalizować proces płatności. W przypadku korzystania z bankowości online dostępnej dla

najbardziej popularnych polskich banków, możesz skorzystać z płatności poprzez

Przelewy24. Twoje konto zostanie natychmiast obciążone kwotą należności.

Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane w wiadomości e-mail.

Karty podarunkowe G8DBOY

Za pomocą karty upominkowej lub karty promocyjnej G8DBOY możesz opłacić w naszym

sklepie internetowym całe zamówienie lub tylko jego część.

8. Nasza odpowiedzialność

Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności

firmy G8DBOY w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie

odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

Firma G8DBOY nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie będące efektem ubocznym

straty głównej lub szkody – na przykład za utratę zysku lub możliwości biznesowych, za

niedostarczenie produktu lub niewywiązanie się z innych zobowiązań obowiązujących na

mocy niniejszego Regulaminu, jeśli takie niewywiązanie się jest spowodowane zdarzeniem,

na które nie mamy wpływu, między innymi przez pożar, powódź, burzę, zamieszki,

zakłócenia porządku publicznego, wojnę, katastrofę nuklearną lub działalność terrorystyczną.

Maksymalna odpowiedzialność firmy G8DBOY za jakiekolwiek straty lub szkody

wynikające ze złożenia zamówienia na stronie g8dboy.com nie może przekraczać całkowitego

kosztu zamówienia.

Jeśli wystąpił problem z produktem kupionym w sklepie internetowym G8DBOY i nie udało

Ci się rozstrzygnąć reklamacji w G8DBOY, możesz ją zgłosić w systemie internetowego

rozstrzygania sporów UE („Platforma ODR”).

Platforma ODR oferuje konsumentom i sprzedawcom z UE możliwość osiągnięcia

pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Ta prosta

w obsłudze, interaktywna witryna internetowa jest dostępna bezpłatnie we wszystkich

oficjalnych językach UE. Platforma umożliwia konsumentom i sprzedawcom znalezienie

organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji.

Platforma ODR jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/odr.

9. Kolory i wymiary

Dokładamy starań, aby możliwie wiernie prezentować nasze produkty, ich skład i kolory.

Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Nie

możemy zagwarantować, że Twój komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie

odwzoruje kolory.

Wymiary produktu podane na stronie g8dboy.com są jedynie orientacyjne i mają ułatwić

wybór modelu lub fasonu, ale nie są rzeczywistymi wymiarami produktu, który otrzymasz.

Wymiary rzeczywiste mogą się różnić zależnie od materiału, z którego wykonano produkt.

10. Gwarancja

W wypadku wykrycia jakichkolwiek wad zakupionego produktu firma G8DBOY przestrzega

praw ustawowo przysługujących Klientowi. W wypadku reklamacji widocznych wad

materiałowych lub wykonania dostarczonych produktów, w tym wad powstałych podczas

transportu, należy jak najszybciej odesłać produkt i poinformować firmę G8DBOY o jego

wadach za pomocą dołączonego do zamówienia formularza zwrotu.

11. Rozdzielność postanowień

Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niedozwoloną lub

nieważną przez jakikolwiek sąd lub urząd regulacji, jego pozostałe zapisy nadal będą

obowiązywać.

12. Własność praw

Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i symbole praw

autorskich na stronach g8dboy.com są własnością spółki G8DBOY oraz jej podmiotów

zależnych lub licencjodawców. Jakiekolwiek wykorzystanie strony g8dboy.com lub jej

zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie tej zawartości – częściowo lub w całości

– w celu innym niż prywatny i niekomercyjny, jest zakazane bez wcześniejszego uzyskania

zgody firmy G8DBOY.

13. Dane firmy

G8DBOY Sp. z.o.o.

02-454 Warszawa

ul. Szczęsna 26

Numer REGON: 386304732 NIP: 5223185944

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000856303

Dane kontaktowe

adres korespondencyjny

(zwroty i reklamacje):

G8DBOY Sp. z o.o.

85-042 Bydgoszcz

ul. Bocianowo 27/41

Regulamin wersja: 2022/05